7 Eylül 2013 Cumartesi

Şiirsel Dilbilgisi...

dönüşlülük zamirinin, yani " kendi"nin bilgisi bu. 
misal;
Kendi-m-de
Kendi-n-den
Kendi-si-n-i
Kendi-miz-in
Kendi-niz-le
Kendi-leri-n-ceMey


                                                  Fazlı Karakıya