20 Şubat 2014 Perşembe

Adın...

Ruhumdaki kusurlu çizgi;
pek yakışan yerine ve yerinde...

Mey