4 Nisan 2014 Cuma

Şarkıya Dair Bilinenler…

Hesapsız ve vakitsizdi.
Talep etmiyor, dayatıyordu. İşitildiğini biliyor,
göz ardı edilmeyi önemsemiyordu. Güzelliğinden yana kuşkusuz; korkutuyor oluşuna anlam veremiyordu.
İşiten var oldukça olacağını biliyor; içerdiği her bir sesi zamana yayıyordu.
Zamanın herhangi bir anında buradayım ve olacağım, diyebilmek için…


Mey